2019 EPSCA U9 Zone North

Results for player B.09, Warwickshire

Name Colour Result Opponent County
Shriya Sastry B 1 Kylie Harman Oldham
Shriya Sastry W 1 Adam Bhuta Manchester
Shriya Sastry W 0 Arav Ajaykumar Leicestershire

More Results:

Results index | 2019 EPSCA U9 Zone North

Cheshire & North Wales Lancashire Leicestershire Manchester Merseyside Nottinghamshire Oldham Tameside Warwickshire Wirral